Mức Lãi Suất Cầm Đồ Cập Nhật Mới Nhất Update 02/2024

lãi suất cầm đồ
Lãi suất cầm đồ là khoản tiền mà khách hàng phải trả cho cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ để được nhận lại tài sản cầm cố của mình. Theo quy định của pháp luật, lãi suất cầm đồ không được vượt quá tỷ lệ lãi suất theo Bộ luật Dân sự quy định. Ngoài lãi suất, các cửa hàng cầm đồ còn thu thêm các khoản phí như phí tư vấn, phí bảo hiểm khoản vay, phí bảo quản tài sản. Mức lãi suất cầm đồ hiện nay thường cao hơn so với quy định của pháp luật.

Lãi suất cầm đồ là gì?

Lãi suất cầm đồ là một loại lãi suất được áp dụng cho khoản vay với tài sản thế chấp

Lãi suất cầm đồ là khoản tiền mà khách hàng phải trả cho cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ để được nhận lại tài sản cầm cố của mình. Đây là một hình thức vay tiền nhanh chóng và đơn giản, phổ biến ở Việt Nam

Lãi suất cầm đồ là bao nhiêu?

Theo quy định tại Điều 476 Bộ luật Dân sự 2005, lãi suất cầm đồ hoặc lãi suất cho vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự. Tuy nhiên, mức lãi suất có thể khác nhau tùy theo loại tài sản cầm cố, thời gian cầm đồ và quy định của nhà nước. Tại TPHCM, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 610/QĐ-UB về mức lãi suất cầm đồ tính như sau:

  • Đối với các tài sản cầm cố trong thời hạn 2 tháng, mức lãi suất cầm đồ là 10%/tháng
  • Đối với các tài sản cầm cố trong thời hạn 3 tháng, mức lãi suất cầm đồ là 11%/tháng
  • Đối với các tài sản cầm cố trong thời hạn 4 tháng, mức lãi suất cầm đồ là 12%/tháng
  • Đối với các tài sản cầm cố trong thời hạn 1 – 7 ngày, mức lãi suất cầm đồ tính …

Lãi suất cầm đồ không được vượt quá 20%/năm hoặc 4,2%/tháng

Công thức tính lãi suất cầm đồ theo ngày và ví dụ minh hóa

Theo đó, mức lãi suất từ 2,5% – 5%/tháng được cho là mức lãi suất hợp lý, nhưng cũng có không ít đơn vị cầm đồ với lãi suất cao khoảng 7% – 9%/tháng. Công thức tính lãi suất tiêu chuẩn theo quy định được trình bày như sau:

��~�su�^ˊ��^ˋ¸�đ�^ˋ=��^ˊti�^ˋ��^ˋ¸�xL�~�su�^ˊ��^ˋ¸�đ�^ˋxS�^ˊng�ˋ��^ˋ¸�đ�^ˋ/30
Trong đó:

  • Số tiền cầm: là số tiền mà khách hàng cầm lại.
  • Lãi suất cầm đồ: là lãi suất được thỏa thuận giữa khách hàng và cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ.
  • Số ngày cầm đồ: là số ngày khách hàng cầm tài sản.

Ví dụ: Nếu khách hàng cầm 10 triệu đồng với lãi suất là 5% trong vòng 30 ngày, thì số tiền lãi khách hàng phải trả là:
��~�su�^ˊ��^ˋ¸�đ�^ˋ=10,000,000x�.05×30/30=500,000VND

Cách tính lãi suất cầm đồ theo ngày thường khác nhau tùy thuộc vào chính sách và quy định của từng cơ sở

FAQs

Lãi suất cầm đồ có được cao hơn mức lãi suất theo quy định không?

Theo quy định tại Điều 476 Bộ luật Dân sự 2005, lãi suất cầm cố hoặc lãi suất cho vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự. Tuy nhiên, mức lãi suất cầm cố có thể khác nhau tùy theo loại tài sản cầm cố, thời gian cầm đồ và quy định của nhà nước

Nếu lãi suất cầm đồ vượt quá theo quy định thì sẽ bị xử phạt thế nào?

Theo Điều 29 Nghị định 96/2016/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ có trách nhiệm đảm bảo rằng tỷ lệ lãi suất cho vay tiền khi nhận cầm cố tài sản không vượt quá mức giới hạn quy định tại Điều 476 Bộ luật Dân sự 2005. Nếu vi phạm, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Lãi suất cầm đồ là bao nhiêu?
Theo quy định của pháp luật, lãi suất không được vượt quá tỷ lệ lãi suất theo Bộ luật Dân sự quy định. Tuy nhiên, mức lãi suất cầm đồ có thể khác nhau tùy theo loại tài sản cầm cố, thời gian cầm đồ và quy định của nhà nước. Nhiều cửa hàng cầm đồ áp dụng mức lãi suất cao hơn so với quy định của pháp luật.

lãi suất cầm đồ

Công thức tính lãi suất cầm đồ là gì?
Công thức tính lãi suất tiêu chuẩn theo quy định được trình bày như sau: Lãi suất cầm đồ = Số tiền cầm x Lãi suất cầm đồ x Số ngày cầm đồ / 30. Trong đó, Số tiền cầm là số tiền mà khách hàng cầm lại, Lãi suất cầm đồ là lãi suất được thỏa thuận giữa khách hàng và cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, Số ngày cầm đồ là số ngày khách hàng cầm tài sản.
Tóm lại, lãi suất cầm đồ là khoản tiền mà khách hàng phải trả cho cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ để được nhận lại tài sản cầm cố của mình. Mức lãi suất cầm đồ có thể khác nhau tùy theo loại tài sản cầm cố, thời gian cầm đồ và quy định của nhà nước. Nhiều cửa hàng cầm đồ áp dụng mức lãi suất cao hơn so với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để tìm được một cửa hàng uy tín có mức lãi suất hợp lý thì không phải là điều đơn giản. Việc tìm hiểu và nắm rõ thông tin về lãi suất cầm đồ sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn và tránh những rủi ro không đáng có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *